ACUDAM VS COVID-19

ACUDAM ha anat publicant diferents informacions i comunicats al llarg d’aquests mesos amb la finalitat de poder transmetre l’estat de l’entitat en relació amb la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19. Per tal de centralitzar i poder consultar de forma àgil tots els comunicats i informacions publicades al respecte, s’ha creat aquest espai en la pàgina web.

INFORMACIÓ I MESURES DE PREVENCIÓ


Vídeo informatiu – CET (03.05.21)

Vídeo informatiu sobre els canvis, mesures de prevenció i protocols que el Centre Especial de Treball  ha establert per garantir el benestar de les persones treballadores en el marc de la situació actual de covid19.


Vídeo informatiu – STO (05.09.20)

Vídeo informatiu sobre els canvis, mesures de prevenció i protocols que el Servei de Teràpia Ocupacional ACUDAM  ha establert per garantir el benestar de les persones ateses i treballadores en el marc de la situació actual de covid19.


Audiovisuals formatius adreçats als professionals dels Serveis d’Habitatge de l’ACUDAM que tenen per finalitat recordar i mostrar les mesures i normes de prevenció vers la Covid-19 al servei.


COMUNICATS OFICIALS

COMUNICAT ACUDAM 29.11.2021

El Servei de Teràpia Ocupacional suspèn la seva activitat fins a la setmana del 13 de desembre de 2021.


Comunicat ACUDAM 02.06.2020.

ACUDAM ha detectat 4 casos de COVID-19 en treballadores gràcies als protocols i mesures de prevenció implementades per l’entitat.


COMUNICAT ACUDAM 25.05.2020

Un cas positiu de COVID-19 en una persona treballadora eventual del torn de nit del centre especial de treball, a Vila-sana, què s’havia incorporat tot just quatre dies abans per reforçar la cresta productiva de primavera-estiu.


COMUNICAT D’AGRAÏMENT 22.05.20

COMUNICAT MESURES PREVENTIVES PER COMBATRE EL CORONAVIRUS (13.03.20)


COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL CORONAVIRUS (12.03.20)


PREVENCIÓ I ACCIONS

Vídeo informatiu i formatiu de l’ACUDAM vs el Coronavirus o Covid-19 (05.05.20)


Campanya de Dincat per captar fons per protegir les persones amb discapacitat intel·lectual i els seus cuidadors i cuidadores de la Covid-19 (14.04.20)


El servei de prevenció de riscos laborals de l’ACUDAM, PREVINTEGRAL, ha creat un espai web informatiu i formatiu sobre el CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID19). (02.04.20)


Guià pràctica d’exercicis físics (06.04.20)