Xifresa 31 de desembre de 2021.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL PERSONES ATESES