.

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) atén a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten més necessitats de suport. Aquí es compagina l’Ocupació Terapèutica (OT) amb diferents activitats d’Ajustament Personal i Social (APS) per tal de potenciar al màxim les seves competències.

Ocupació Terapèutica: es concreta amb tasques diferents (engarçar cortina, manipulats, envasat de ferreteria…) es realitza de dilluns a divendres i ocupa el 50% de la jornada laboral. L’exigència per a cada usuari està en relació a les seves possibilitats, característiques i habilitats personals i , sobretot, en relació a les seves necessitats de suport. En cap cas hi ha finalitat lucrativa.

Ajustament Personal i Social (APS) , compren l’altre 50 % de la jornada laboral i es compren d’una sèrie d’activitats dirigides a potenciar les capacitats dels usuaris i garantir un bon desenvolupament en tots els nivells possibles.

  • Activitats físiques i de salut
  • Activitats cognitives i de comunicació i per a la vida diària
  • Activitats per a l’envelliment

                         Informació nº places del servei 

STO AUTOGESTORS

És un servei que acull persones en edat avançada que per motius diversos (tenir complerta l’edat de jubilació, invalidesa, incapacitació, deteriorament cognitiu o físic) han deixat de dur a terme activitats laborals al CET, així com tampoc desenvolupen tasques d’ocupació terapèutica, o si més no, en realitzen en molt poca mesura. S’atén a persones grans amb discapacitat intel·lectual, que requereixen un nivell de suport limitat o intermitent, amb un cert grau d’autonomia i que tenen capacitat de decisió i elecció.

El 2016 es decideix desdoblar el grup en funció de les diferents necessitats de suport, STOAG1 i STOAG2.

Activitats que es desenvolupen

Professionals

APS Cognitives intel•lectuals i de comunicació.

APS de suport a la vida diària.

APS físiques i de salut

Cura personal

Salut

Utilització de la comunitat

Habilitats socials

Oci i lleure

Estimulació multisensorial

1 Directora del servei i psicòloga

1 Psicopedagoga

1 Treballadora Social

1 Coordinadora Mèdica – Física

2 Pedagogues

2 Fisioterapeutes

1 Tècnic d’activitat física

9 Monitors d’atenció directa