La Qualitat i l’atenció personalitzada a l’ACUDAM es centra en les persones ateses en els diferents serveis de l’entitat.

Millorem aquesta atenció mitjançant: