L’entitat compleix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integración Social de Minusvàlids (LISMI).

El funcionament de l’entitat es regula en base al següent marc legal:

Relacionada amb la nostra forma jurídica d’Associació


Relacionada amb la nostra missió


Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials


Com a centre especial de treball


Com a prestadora d’activitats de voluntariat


ACUDAM està inscrita en el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya censada el 13 de juny de 1995
amb el número: 000017-000.