L’òrgan de govern de l’ACUDAM  són l’assemblea general i la junta directiva. Els càrrecs dels membres que constitueixen la junta no són retribuïts, elegits en Assemblea General de socis i tenen una durada de 4 anys. Poden ésser, tots ells, reelegits successivament, tantes quantes vegades obtinguin l’aprovació de l’Assemblea.

La Junta de l’ACUDAM està formada per socis numeraris de l’entitat i les seves principals funcions són:
 • Representar, dirigir i administrar l’Associació, complir les decisions preses per l’assemblea general, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics.
 • Convocar l’assemblea general.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’assemblea general.
 • Establir grups de treball per aconseguir els fins de l’Associació.
 • Revisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

Per a més informació sobre la resta de funcions cliqueu en el següent enllaç (estatuts article 16.)

La junta es reuneix el primer dilluns de cada mes, de les 20:00h a les 22:00h a la seu de  l’entitat.

composició de la junta:

CÀRRECNOMANY CÀRREC
PresidentJordi Garriga Muñoz2021Vilanova de Bellpuig.
Germà.

Vinculat a l'ACUDAM des de l'any 2006.


presidencia@acudam.com
Vice-presidentaEnriqueta Sala Cortada2021Mollerussa.
Mare.

Vinculada a l'ACUDAM des de l'any 2011.

vicepresidencia@acudam.com
SecretàriaValentí Pérez Alcazar2019Agramunt.
Germà.

Responsable sectorial de la siderúrgia de la FICA a l'UGT de Lleida.
Vinculat a l’ACUDAM des de l’any 2015.

secretaria@acudam.com
VicesecretariJaume Pubill Gamisans2021 Castellnou de Seana.
Ex- treballador i soci.

Ha treballat a l'ACUDAM durant 29 anys, els darrers d'aquests en el Servei de Teràpia Ocupacional.

vicesecretaria@acudam.com
TresorerBegoña Romero Serrano2017Mollerussa.

Vinculada a l'ACUDAM des de l'any 2017.

vocal7@acudam.com
VocalsMa Teresa Llovera Rubió2019Sidamon.
Mare.

Mestra jubilada.

Vinculada a l’ACUDAM des de l’any 2016.

vocal1@acudam.com
Teresa Garsaball NavesTeresa Garsaball NavesArbeca.
Germana.

Vinculada a l'ACUDAM des de l'any 1987.
Coordinadora de l'Àrea de benestar social del Consell Comarcal de les Garrigues.

vocal2@acudam.com
Josep Pijoan Roca2021Tàrrega.
Antic gerent de l'ACUDAM (2002 - 2013).

Vinculat a l'ACUDAM des de l'any 1979. També ha estat membre actiu de la Federació ACELL i Special Olympics de Catalunya i d'Espanya.

vocal3@acudam.com
Ignasi Cañelles Daurell2021Mollerussa.
Pare.

Ex-director de l’escola Pompeu Fabra de Mollerussa.
Vinculat a l’ACUDAM des de l’any 2003.

vocal4@acudam.com
Ma Montserrat Prat Esqué 2021Palau d'Anglesola.
Sòcia.

Vinculada a l'ACUDAM des de l'any 2009.

Ex-treballadora de banca.

vocal5@acudam.com
Angelina Roure Arnaldo2021Mollerussa.
Mare.

Vinculada a l'ACUDAM des de l'any 1972.
Membre fundadora de l'ACUDAM.
Presidenta de l'ACUDAM del 2013 al 2021.


vocal6@acudam.com
Agnès Rubinat Arqué2016Directora de l'escola Siloé de Mollerussa.
Vinculada a l'ACUDAM des de l'any 2005.


vocal7@acudam.com
Nicolau Sisqués Santallúsia 2021Mollerussa.

Gerent de l'ACUDAM des de l'any 2021.

nsisques@acudam.com
Martín Jesús Guebara Ruiz2023Mollerussa.

Germà Superior del centre vinculat Llar Santa Anna.

vocal9@acudam.com

ACUDAM també  disposa de les següents comissions:

 • Comunicació: vetlla per la bona comunicació interna i externa de l’entitat.
 • Fundació Tutelar: valora les sol·licituds de tutela.
 • Acolliment: de les famílies noves, nous socis i nous membres de  la junta.
 • Recerca de recursos: captació de nous socis, actes benèfics i relació amb les entitats col·laboradores amb l’ACUDAM.
 • Permanent: resolució d’assumptes urgents i assessorament a la presidència.
 • Festes: vetlla pel bon funcionament dels esdeveniments més significatius de l’any.

ACUDAM no disposa d’un consell assessor.