CUINA i MENJADOR 

Así se prepara el plato más saludable

STO
Els beneficiaris d’aquest servei són totes aquelles persones que treballen tant a l’STO com al CET siguin assistides o no.
Una professional de la cuina, amb el suport de dos ajudants, és la responsable d’elaborar els menús sota la supervisió de la dietista. Els menús es van canviant amb una periodicitat semestral. L’any 2016 es van servir una mitjana de 123 menús diaris.

El control de la quantitat i la textura dels aliments va  a càrrec dels professionals que atenen el servei de menjador.

El servei té un cost addicional per totes les persones que l’utilitzen.

HABITATGES
És assumit per una altra professional de la cuina, la qual intervé en els àpats nocturns i en els de caps de setmana i festius.

A cada menú, s’elabora plats especials per a les persones que fan dieta hipocalòrica, hiposòdica, sense gluten i sense sucre.

El control de la quantitat i la textura dels aliments va  a càrrec dels professionals que atenen el servei de menjador.

 

ESPORT

La pràctica esportiva o també les anomenades pràctiques motrius, tenen com a finalitats entre d’altres:

 • Millora de la salut: a través de la pràctica continuada, adequada i programada d’activitats físicoesportives per a les persones que formen part de l’entitat, tractant de fer prevenció dels riscos que puguin sortir derivats del sedentarisme, tals com malalties cardiovasculars, obesitat o disminució de la mobilitat.
 • Millora de la qualitat de vida: tractant que les activitats aportin noves situacions motrius, cognitives i afectives que tinguin la màxima transferència possible a les activitats de la vida diària.
 • Millora de l’autonomia personal: programant les activitats pel desenvolupament de la iniciativa, el reforç de la confiança i la millora de l’autoconcepte.

En la  vessant més esportiva, participem  en els campionats i lligues de l’ACELL en les següents modalitats:

 • Futbol sala
 • Bàsquet
 • Tennis taula
 • Petanca
 • Atletisme
 • Bàdminton

LLEURE

Al llarg de l’any s’ofereix un seguit d’activitats dirigides als usuaris de l’ACUDAM . Aquestes activitats  permeten participar en l’esfera socio-lúdica del nostre entorn immediat i part  de la de les terres lleidatanes, d’una forma normalitzada. Sempre s’aprofita  i es desenvolupen activitats en ambients normalitzats i d’acord amb les necessitats i interessos dels participants.

.

MÈDIC

Servei responsable del control i seguiment de l’estat de salut de les persones usuàries dels serveis de l’entitat, i actua coordinadament amb els serveis sanitaris públics. En els darrers anys ha vist incrementat el volum de feina a causa de l’augment de l’esperança de vida de la població adulta que tenim a l’ACUDAM.

En destaca:

 • Confecció i actualització dels historials mèdics
 • Control somatomètric (pes, talla, pressió arterial)
 • Visites mèdiques
 • Vacunacions
 • Control i recomanacions dietètiques
 • Monitoratge farmacològic
 • Entre d’altres.

.

PSICOLOGiA

L’atenció psicològica i emocional, així com dels trastorns de conducta i/o de personalitat, que puguin presentar les persones ateses als diferents serveis, és l’eix central i prioritari de l’actuació de l’equip de psicòlogues. L’equip treballa de forma coordinada i transversal al llarg de les diferents unitats i seccions (Habitatges, STO i USAP). Realitza el seguiment de les persones usuàries dels serveis i pauta les intervencions de forma coordinada amb les diferents professionals que participen en el dia a dia de les persones ateses als nostres serveis i en l’atenció de les famílies.

PSIQUIATRIA

.El servei de psiquiatria té com a objectiu prioritari assolir el màxim nivell de salut mental i benestar emocional i compensar els trastorns conductuals que es puguin presentar en els usuaris. Aquest és un servei enfocat des d’una vessant interdisciplinària, ja que les actuacions i valoracions es realitzen conjuntament entre la psiquiatra, les psicòlogues i els treballadors socials, en reunions mensuals.

PEDAGOGIA

Aquest servei té com a finalitat dissenyar i proporcionar activitats d’Ajustament Personal i Social (APS) per a cada persona tenint en compte les seves necessitats i competències, per tal de millorar la interacció amb el seu entorn i potenciar l’autonomia personal.

En destaca el treball en habilitats cognitives que es desenvolupa , així com l’aprofitament de  l’ús de recursos de la comunitat (biblioteca, espais públics, ens col·laboradors…) , l’accés a les noves tecnologies de la informació i el treball individualitzat i personalitzat per cada una de les persones beneficiàries del servei.

.

REHABILITACIÓ I ERGONOMIA

.

Aquest servei pretén fer un treball preventiu a través de la fisioteràpia i l’ergonomia, a una població amb discapacitat intel·lectual i/o motriu que presenta bàsicament patologies neurològiques i reumàtiques, que limiten el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana i que amb l’edat es fan cròniques.

L’objectiu de fisioteràpia és mantenir al màxim l’autonomia dels usuaris, per tal de millorar la seva qualitat de vida, fomentar el desenvolupament de les activitats de la vida diària i prevenir possibles complicacions.

Es realitza tractament de fisioteràpia als usuaris que venen derivats per la doctora de cada  centre i també en aquells usuaris nous que mitjançant una exploració física ho requereixin. Es fan sessions de 2 o 3 cops a la setmana i segons les necessitats de la persona se li fa de forma individual o en grup.

.

TREBALL SOCIAL

Ajuda i orienta les persones que tenen afectades la capacitat d’autonomia i d’autosuficiència, tot assistint, donant suport i protegint les persones amb discapacitat intel·lectual. Està atès per 3 professionals,  un a cada servei de l’ACUDAM (Habitatges, CET i STO). Se’n destaca el treball de coordinació amb la resta de serveis de l’entitat.

.

TRANSPORT

Oferim a les persones que es beneficien dels diferents serveis de l’ACUDAM la possibilitat de fer ús del transport de l’entitat. Vora un centenar de persones es beneficien d’aquest servei.