La bústia virtual és d’accés lliure i la seva finalitat és poder recollir queixes i suggeriments de forma anònima respecte a l’ACUDAM. És necessari un correu electrònic per tal de poder contactar amb la persona en qüestió a fi de poder atendre millor l’assumpte a tractar.

Pots crear-te un correu electrònic de forma gratuita i anònima en el seguent link.


    INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: