Vols ser voluntàri/a de l’ACUDAM?


Si ets major de 16 anys, i tens ganes de participar en la tasca que desenvolupa ACUDAM, segur que trobarem alguna acció que ens beneficiarà, aquí t’expliquem el procediment per fer-ho:

 1. Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.


SINO


1. També pots contactar al 973 71 04 04 a l’extensió n*159 i la nostra responsable de voluntariat pactarà amb tu una 1a cita.

 1. Sessió informativa o entrevista personal.

Aquesta sessió té com objectiu rebre informació de l’ACUDAM i de l’oferta d’actuacions de voluntariat de la nostra entitat. Es tracta de fer una valoració conjunta sobre les possibles intervencions a desenvolupar segons el perfil, motivació i experiència del voluntari. També s’informa al candidat/a dels drets i deures dels voluntaris així com de les diferents obligacions legals de l’entitat vers els voluntaris.

 1. Formació bàsica institucional.

Posterior a l’entrevista, i amb el vist i plau de les dues parts, és fonamental rebre una formació bàsica abans d’iniciar la tasca acordada.

 1. Inici voluntariat

Condicions en que s’exerceix el voluntariat


Ser voluntari/ària de l’ACUDAM implica acollir-se al pla de voluntariat de l’entitat.

Tot voluntari estarà assegurat mitjançant una pòlissa de responsabilitat civil de l’ACUDAM.

Es pot sol·licitar als candidats/es el certificat d’antecedents penals.

Els voluntaris es comprometen a participar en la programació, realització i avaluació de les activitats  que han acordat participar com a membres de l’equip de voluntaris de l’ACUDAM.

ACUDAM es compromet a formar i a implementar un seguit de mesures dirigides a gestionar, coordinar i avaluar els membres de l’equip de voluntariat de l’entitat.

Els voluntaris poden participar:

 • Suport en les activitats externes.
 • Suport en l’atenció als usuaris en els diferents serveis de l’entitat.
 • Acompanyament a competicions esportives.
 • Suport en les activitats d’oci i tems de lleure.
 • Aportació de capacitats personals en benefici de l’entitat.
 • Acompanyament en el programa d’autonomia urbana.
 • Suport en les tasques d’ocupació terapèutica.

.

Legislació relacionada


Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme