“Acompanyem projectes de vida”

Som una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que es va crear l’any 1975 per iniciativa de mares, pares i famílies de persones amb discapacitat intel•lectual. Inscrita al registre  d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb n* 178. La nostra missió és proporcionar els serveis i els suports necessaris perquè cadascuna de les persones amb capacitats diferents pugui desenvolupar una vida de qualitat i el més autònoma possible. És també part de la nostra missió donar suport a totes les famílies de les persones ateses.

ACUDAM disposa de tres serveis principals: Serveis d’Habitatge, Serveis de Teràpia Ocupacional i de Centre Especial de Treball.

Els Serveis d’Habitatge es componen de Residència i Llar Residència, amb una capacitat acreditada de 65 persones, i de serveis d’acompanyament a la llar per a persones més autònomes. La seva funció és substitutòria de la llar familiar. Són serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent de persones amb discapacitat intel·lectual i amb diferents necessitats de suport.

L’STO beneficia a 77 persones. S’atén persones amb discapacitat intel·lectual que desenvolupen Ocupació Terapèutica (OT) juntament amb diferents activitats d’Ajustament Personal i Social (APS). Les APS són una sèrie d’activitats dirigides a potenciar les capacitats dels usuaris i garantir un bon desenvolupament en tots els nivells possibles: activitats físiques i de salut, activitats cognitives i de comunicació i per a la vida diària i, també, activitats per a l’envelliment.

El CET ocupa 70 persones treballadores amb discapacitat intel·lectual, d’especial dificultat. Fabriquem alvèols, planters, safates i protectors per al sector de la fruita i per al sector forestal; fabriquem cortines de porta, persianes alacantines i altres complements decoratius i també mosquiteres per a portes i finestres. A més, disposem d’un viver on fem créixer plançons d’olivera de la varietat arbequina i tenim un servei de manipulats i empaquetament manual que és usat per empreses de diversos sectors. ACUDAM compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), que, de forma integrada al CET, té cura de realitzar accions que permetin mantenir i millorar la qualitat de vida de les persones ateses al servei.

Finalment, disposem de serveis auxiliars d’esport i lleure i de menjador i transport per a totes les persones ateses, dels diferents serveis.

La junta directiva de l’entitat està majoritàriament formada per mares, pares i famílies de persones ateses.

La nostra tasca social ha estat reconeguda i guardonada amb la Creu de Sant Jordi, l’any 2003.

Webs de l’entitat: www.acudam.org i www.acudam.com

El logotip dissenyat pel germà de la Salle, Pau López.


FITES I CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS

 • 1975 Sessió del “Xalet” per l’empresa “La Forestal d’Urgell” a l’ACUDAM.
 • 1975 Inici col·legi “Siloé”.
 • 1977 Creació del Taller Pla d’Urgell al “Xalet La Forestal d’Urgell”. Trasllat al setembre del mateix any al C/ Ferran Puig núm. 19 (Antic jutjat de Pau de Mollerussa).
 • 1980 Adquisició de l’edifici  “Xalet de la Casa Canal (actual seu de l’ACUDAM).
 • 1982 Publicació del 1r ACUDAM INFORMA.
 • “1991” Creació de la 1a Llar Residència ACUDAM  (Xalet de la Casa Canal).
 • 1997 Inauguració de la Llar – Residència al c/ Mestre Capell de Mollerussa.
 • 2001 Reestructuració del Taller Pla d’Urgell (el Centre Especial de Treball és traslladat al polígon de Vila –Sana i el Servei de Teràpia Ocupacional es manté i s’amplia a la seu de l’entitat.
 • 2007 Creació de les Llars  a la Llar-Residència.
 • 2015 Inauguració de la nova Residència.
Inicis de l’ACUDAM.
Xalet de la Casa Canal, primera propietat de l'ACUDAM. Actualment seu de l'entitat.
Fotografia grupal antiga de l'escola Siloé.
Primers treballadors de l'ACUDAM.
Alumnes de l'escola Siloé.
Un dels primers viatges familiars organitzar per l'entitat.
1r autobús de l'ACUDAM.
Participació en els I Jocs Special Olympics.
Inauguració de la Llar Residència.
Publicacions de l'entitat.

Signatura de la constitució de la Fundació ACUDAM a la notaria de Mollerussa.

Presència amb els mitjans locals de comunicació.
Taller Ocupacional de l'entitat.
Visita d'empesaris i autoritats de la comarca al Centre Especial de Treball ubicat a Vila Sana.
Inauguració de la nova Residència.

PERSONES FUNDADORES


Joan Roca, Roser Garrofé, Angelina Roure, Montse Calvet i Tresa Obradors.

Acta de constitució de l’entitat .

GERÈNCIES


2021 Gerència per Nicolau Sisqués Santallúsia. 

2018 – 2020  Gerència per Jordi Morillas Baena.

2013 – 2018  Gerència Àrea Social per Rosa Morera Timoneda.

                       Gerència Àrea Empresarial per Ramón Castelló Pujol.

2002 – 2013 Gerència per  Josep Pijoan Roca.

1975 – 2002 Gerència per Roser Garrofé Morreres.

.

PREMIS / RECONEIXEMENETS

 • 2017 Premi 5a edició Territoris Solidaris Fundació BBVA
 • 2016 Premi Ànima
 • 2003 Creu de Sant Jordi