La missió, visió i els valors que es detallen a continuació estan extrets del Codi Ètic de l’Àrea Social de l’ACUDAM. Aquest és el resultat d’anys de treball de reflexió i formació en l’àmbit de l’ètica en els serveis socials per part de l’Àrea Social. Podeu descarregar-vos el Codi Ètic clicant en aquest enllaç. 

MISSIÓ


Proporcionar els serveis i els suports necessaris perquè cadascuna de les persones amb capacitats diferents, de la comarca del Pla d’Urgell que participa de la organització, pugui desenvolupar una vida de qualitat i el més autònoma possible. És també part de la missió d’ ACUDAM donar suport a totes les famílies de les persones ateses.

.

VISIÓ


ACUDAM vol ser una organització de referència pel que fa a la qualitat en l’atenció cap a les persones amb capacitats diferents i una entitat referent a la comarca pel que fa a la defensa i difusió dels drets d’aquestes persones. Partint d’aquesta voluntat ACUDAM vol distingir-se per:

Una atenció cap a les persones recolzada en paradigmes actuals i referencials com l’ ACP(Atenció Centrada en la Persona).

Un treball fonamentat amb un treball d’equip, amb la màxima professionalitat, amb una constant actualització a través de la formació, amb supervisions d’equip…i recolzat per un espai de Reflexió Ètica que permeti revisar conflictes de valors, procediments…i orientar cap a un treball de màxima qualitat de la gestió.

Saber anticipar-se a l’ evolució de les persones ateses i anar creant serveis específics d’acord amb el que les persones ateses precisen en diferents moments de la seva trajectòria personal.

Serveis d’atenció a les persones adequats a les necessitats de suport de cada moment i que alhora siguin confortables, agradables i segurs i on les persones amb capacitats diferents puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

Comptar amb el suport i la confiança de les Famílies i també de les Administracions pel seu bon fer.
Ser una entitat sostenible i amb solidesa financera.

VALORS


Els valors que promou l’ ACUDAM en tots els seus serveis i com a organització són els següents:

IGUALTAT

LLIBERTAT

INTIMITAT

JUSTÍCIA

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

QUALITAT

CODI ÈTIC DE L’ÀREA SOCIAL DE L’ACUDAM