RESULTAT ESTUDI DEL CLIMA LABORAL/RISCOS PSICOSOCIALS A L’ACUDAM (24.01.23)

El març del 2022 març va tenir lloc per a les persones treballadores de l’ACUDAM  l’enquesta de l’estudi del clima laboral/riscos psicosocials.

Aquesta avaluació la vam fer mitjançant l’enquesta homologada ARIPSO,  desenvolupada per a entitats del nostre sector per a poder tenir una eina inclusiva que garanteixi la seva comprensió tant a persones amb discapacitat intel·lectual com no.

El resultat de l’enquesta  ARIPSO ens ha permès obtenir dades complets de tota l’organització, disposant així d’una imatge global. Ara com ara, no ens permet fer  una anàlisi de cada secció i/o servei al detall. Estem treballant per identificar les àrees més sensibles de l’ACUDAM per així poder actuar de la millor manera possible.  

La voluntat és que cada dos anys poder repetir l’estudi per continuar millorant.

L’informe del resultat de l’enquesta consta de 31 pàgines i podeu accedir a ell en aquest enllaç. Tanmateix, i a continuació us facilitem les respostes que considerem més representatives dels riscos psicosocials i del clima laboral de l’entitat a tall de resum.

Atentament,

ACUDAM.

NOTA-INFORMATIVA-RESULTATS-ARIPSO-24-01-2023