Els dos audiovisuals formatius que es troben en aquesta pàgina web s’han elaborat aprofitant recursos gràfics propis i de tercers. Els vídeos van adreçats principalment als professionals dels Serveis d’Habitatge de l’ACUDAM i tenen per finalitat recordar i mostrar les mesures i normes de prevenció vers la Covid-19 al servei. Moltes de les informacions que hi apareixen són d’interès general.

Vídeo COVID-19 Serveis d’Habitatge “A LA FEINA”.

Què hi apareix?

 1. Mesures de seguretat i normes a la feina.
 2. Vídeo com posar-se els epis amb bata.
 3. Vídeo com treure’s els epis amb bata.
 4. Vídeo com posar-se els epis amb “mono”.
 5. Vídeo com treure’s els epis amb “mono”.

Vídeo COVID-19 Serveis d’Habitatge “ABANS I DESPRÉS DE LA FEINA”.

Què hi apareix?

 1. Què és el coronavirus.
 2. Mesures de prevenció generals.
 3. Vídeo tipus de mascareta.
 4. Vídeo com posar i treure la mascareta.
 5. Vídeo com treure’s els guants.
 6. Vídeo com rentar-se correctament les mans.

Bibliografia i referènica de videos utilitzats.