AUDIOVISUALS:

Departament de Salut Generalitat de Catalunya (salutgeneralitat).(28 de febrer de 2020). Què és el coronavirus SARS-CoV-2? (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=PGli_Y9G9UU

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMBarcelona). (12 d’abril de 2020).
COVID-19: Tot allò que has de saber sobre les mascaretes: tipus i col·locació (arxiu vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=TJsOAEuUYQc

Departament de Salut – Generalitat de Catalunya (salutgeneralitat).(17 d’abril de 2020). Com posar i treure la mascareta correctament? (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU

Departament de Salut – Generalitat de Catalunya (salutgeneralitat).(11 de març de 2020). Posar-se els equips de protecció individual (EPI) amb seguretat. Atenció Primària. (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=iiPkZPGo3B8&list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqra&index=9

Departament de Salut – Generalitat de Catalunya (salutgeneralitat). (11 de març de 2020). Treure’s els equips de protecció individual (EPI) amb seguretat. Atenció Primària. (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=7Mz8U3YEtB8&list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqra&index=11&t=17s

Previntegral Group (Albert Escola Guerrero). (22 de març de 2020).
Com treure’s els guants de manera segura (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=a3jNeylWMKc

Televisió pública del Camp de Tarragona
(TAC12). (16 de març de 2020). Els passos per rentar-se bé les mans (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=kJgh2Tcxyzw

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (22 d’abril de 2020). Colocación de EPI avanzado con mono – Hospital General de València (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=KKleAs0EqGM&feature=youtu.be

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (22 d’abril de 2020). Retirada de EPI avanzado con mono – Hospital General de València (arxiu de vídeo) extret de https://www.youtube.com/watch?v=Q4C5Qf4wYzs&feature=youtu.be

GRÀFICS:

Freepik (abril de 2020).
Covid-19. Coronavirus.  Prevenció. Salut. Virus. Transport (arxius en psd,  pdf, jpg , ai i imatges de vectors gratuïts) extrets de www.freepik.es  amb llicència gratuïta de www.freepik.es

Grup Cooperatiu TEB (11 de març de 2020).
Coronavirus lectura fàcil separat per 2 pàgines (arxiu pdf) extret de  https://www.teb.org/es/toda-la-informacion-del-coronavirus-aqui/coronavirus-lectura-facil-separat-per-pagines-2-2/