COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL CORONAVIRUS (12.03.20)

Benvolgudes famílies, persones ateses, treballadors/es i voluntaris/àries  de l’ACUDAM.

Donada la situació provocada pel coronavirus (COVID-19), des de l’ACUDAM fem una crida a la calma. Hem d’evitar generar situacions alarmistes i seguir les indicacions dels organismes públics.

La millor manera d’actuar respecte al coronavirus és realitzar una bona prevenció: mantenir una bona higiene personal i netejar-se sovint les mans amb sabó o desinfectant.

ACUDAM habilitarà dispensadors de desinfecció que s’instal·laran en diferents punts de l’entitat. També hem incrementat la neteja i desinfecció dels espais comuns.

També prenem com a mesura les visites a la Residència de l’entitat. Cal que siguin concertades  amb les persones responsables del servei i s’han de produir de dilluns a divendres durant els matins. Aquesta i altres mesures poden anar variant en funció de les recomanacions i restriccions  que es vagin comunicant per part dels organismes públics o per part de l’ACUDAM per iniciativa pròpia.    

A continuació, us facilitem un seguit de mesures proporcionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dirigides a tots els familiars de persones usuàries de les residències de Catalunya, per tal d’informar de les mesures de prevenció que s’estan adoptant conjuntament amb el Departament de Salut.  

La població de les nostres residències és la més fràgil i vulnerable, per això cal extremar les precaucions i us demanem la vostra màxima col·laboració.

Trobareu a la vostra disposició el protocol específic per a residències a la web del Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

Aquestes mesures ACUDAM les fa extensibles tant als familiars com a totes les persones ateses als  Serveis d’Habitatge, Servei de Teràpia Ocupacional i Centre Especial de Treball.

MESURES

•             Els familiars i les persones ateses als serveis hauran d’abstenir-se d’anar al centre en cas de:

  • Presentar símptomes respiratoris, gripals o febre.
  • Haver estat en zones de risc en els últims 14 dies.
  • Haver tingut contacte estret amb casos probables o confirmats d’infecció per coronavirus.

•             Evitar les visites de familiars d’un resident a altres residents del centre.

•             Es registrarà a la Residència de l’ACUDAM  l’entrada al centre cada cop que s’hi tingui accés,  

              amb la finalitat d’actuar més ràpid per fer l’estudi de contactes en casos de contagi.

•             Donat el context actual, cal espaiar les visites als centres i reduir el nombre de familiars que hi

              acudeixin.

•             Rentar-se les mans amb aigua i sabó o desinfectant a l’entrada i sortida del centre.

Us mantindrem informats/ades sobre la situació del coronavirus respecte a la nostra entitat.

Rebeu una cordial salutació.

ACUDAM.