Vídeo informatiu i formatiu de l’ACUDAM vs el Coronavirus o Covid-19 (05.05.20).

Aquest audiovisual s’ha elaborat aprofitant recursos gràfics propis i de tercers i està orientat principalment al Centre Especial de Treball de l’ACUDAM. Però donada la rellevància i interès dels continguts que s’hi visualitzen, recomanem la seva visualització  per a qualsevol persona, ja que moltes de les mesures de prevenció i informacions que hi apareixen són d’interès general.

Contingut del vídeo:

1. Què és el Coronavirus o Covid-19.

2. Mesures de prevenció generals.

3. Mesures de prevenció a la feina.

4. Tipus d’EPIS, col·locació i retirada d’aquests.

Esperem que us sigui d’interès.

Nota: en l’apartat final del vídeo hi ha el recull bibliogràfic audiovisual que s’ha utilitzat per elaborar-lo.

ACUDAM.