ACUDAM forma part del projecte europeu d’innovació en bioeconomia UNLOCK (10.07.23)

 

13 centres tecnològics i empreses europees d’investigació i desenvolupament (I+D) i ACUDAM, el conformen. Cal destacar, que som l’única organització de caràcter social que hi participa mitjançant el nostre Centre Especial de Treball.

El projecte vol transformar les deixalles que genera la indústria avícola (aus) en productes de base biològica per a aplicacions agrícoles i forestals, en el nostre cas, per a generar termoconformats biodegradables (safates i sementers).

Imatge de la darrera trobada dels centres i les empreses participants d’Unlock celebrada a l’abril a Croàcia.

L’objectiu principal és aprofitar el rebuig de les plomes de l’aviram (gallines, guatlles, oques, ànecs…) que es generen al llarg de la cadena de producció agroalimentària per a la creació de bioplàstics. Els bioplàstics són productes fabricats a partir de materials orgànics biodegradables i respectuosos amb el medi ambient.

Les plomes contenen gairebé un 90% de queratina, aquesta proteïna  és el material base que es farà servir per a la creació de nous productes i usos per al sector agrícola i forestal. Aportaran rigidesa als nous productes, un fet diferenciador fins al moment.  

En les  fases inicials del projecte europeu els centres i empreses d’investigació han estat treballant en l’extracció i additivació de la queratina per als bioplàstics. ACUDAM està participant en les proves industrials per a la fabricació de safates i sementers. Actualment, estem ajustant el material per a obtenir termoconformats amb els valors i les característiques desitjades, és un procés que requereix temps i treball. Paral·lelament, al Viver ACUDAM hem fet proves de biodegradabilitat els darrers dos anys amb diferents composicions de materials i amb percentatges diferents de queratina.

La secció de Termoconformats, el Viver i els responsables d’innovació i producció del CET estan treballant coordinadament per aconseguir els resultats esperats.

Així doncs, apostem un cop més per a la investigació i el desenvolupament sostenible per continuar evolucionant com a organització en coherència amb la nostra RSC. Tenint en compte la dimensió econòmica, social i mediambiental, responsabilitzant-nos dels impactes que generem i maximitzant el valor compartit en el marc de l’Agenda 2030.

Unlock vol contribuir a:

  • Gestionar els recursos naturals de forma sostenible.
  • Reduir la dependència dels recursos no renovables.
  • Disminuir l’impacte mediambiental.
  • Aconseguir una reducció d’emissions de CO2 en la cadena de reutilització del 20%.

El projecte es va iniciar l’any 2021 i finalitzarà el 2025.

 

 

El projecte UNLOCK ha rebut un finançament de 5 milions d’euros del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 101023306. Va començar oficialment l’1 de maig de 2021 i es prolongarà fins a abril de 2025