Assemblea 2018 (03.04.18)

El dijous 22 de març va tenir lloc l’Assemblea General ordinària 2018. En aquesta es van exposar els informes de cadascun dels serveis de l’entitat. Alhora, la Gerència Social i …