Assemblea 2018 (03.04.18)

El dijous 22 de març va tenir lloc l’Assemblea General ordinària 2018. En aquesta es van exposar els informes de cadascun dels serveis de l’entitat. Alhora, la Gerència Social i Empresarial també varen presentar els seus informes en relació a l’any 2017. En la darrera part de l’assemblea hi va tenir lloc la presentació dels comptes i aprovació d’aquests corresponents a l’exercici 2017 i l’aprovació del pressupost de l’Associació per a l’exercici 2018 (aviat podreu us els facilitarem a fi que els pugueu consultar).