Què tenen en comú la Gemma, el Joan, la Dolors, la Ramona…?

Doncs que formen part de l’equip de professionals dels Serveis d’Habitatge de l’ACUDAM que realitzen atenció directa.  En aquest Breu de l’ACUDAM t’expliquem la seva tasca.

El servei té com a finalitat l’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent de persones amb discapacitat intel·lectual i amb diferents necessitats de suport, amb trastorns de conducta o de salut  afegits o no. La seva funció és substitutòria de la llar familiar.

L’atenció directa no sols es limita dins del servei, es realitza en tots aquells espais i àmbits en què les persones ateses requereixen suports. En aquesta imatge, la Dolors Capell (esquerra) assessora la Mari en la compra de roba.
Habitatge es divideix en dos serveis. en funció del grau de suport que requereix cada persona atesa, gaudirà d’un servei o altre.

Residència: dóna resposta a un grup de persones que a causa del seu envelliment i necessitats precisen suport extens i generalitzat.

Dins del servei residencial i en l’atenció diürna hi ha ubicat el Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) ,  que dóna resposta a les persones amb pluridiscapacitat de la nostra entitat.

Llar  Residència: actualment ubicat en dos edificis diferenciats.

Llar Residència 1 i Llar Residència 2:  s’ofereix els suports necessaris perquè cada persona obtingui una major autonomia i desenvolupament personal. Aquest treball es realitza per mitjà dels programes d’atenció individualitzada. Un usuari/ària gaudirà de la Llar Residència 1 (persones amb menor autonomia) o la Llar Residència 2 (persones amb major autonomia) en funció del grau de suport que requereixi.

Gemma Fabregat actualment desenvolupa l’atenció directa en la Llar Residència 2 (coneguda com a “Llars”). Segons la gemma “Amb aquest recurs, han guanyat autonomia i intimitat”.

Un cop explicat els diferents serveis, ara us expliquem les funcions principals de l’equip de professionals d’atenció directa d’Habitatge:

  • Treballar d’acord amb la metodologia d’Atenció Centrada en la Persona.
  • Fomentar bons hàbits de cura personal i de convivència en les persones ateses.
  • Tenir presents els criteris mèdics que requereixen els usuaris/àries.
  • Establir una relació pròxima i de confiança amb les persones ateses.
  • Organitzar, supervisar i executar les diferents activitats i accions que realitzen els usuaris/àries tant en la vida diària com en l’oci i el lleure.
  • Desenvolupar les diferents tasques designades (cura personal dels usuaris/àries, tasques d’organització interna del servei, suport en les activitats bàsiques de la vida diària de les persones ateses…)
  • Informar de necessitats detectades de les persones residents a l’equip tècnic (format per una treballadora social, psicòloga, equip mèdic i direcció)  a fi que es pugui intervenir de la millor manera possible.

Alexandra Oriola pedagoga (any 2019) del Centre  d’Atenció Especialitzada (CAE).

UNA DE LES DIFERENTS TASQUES DE La Marta Farré ÉS oferIR suport en les activitats bàsiques de la vida diària a les persones residents de  la Llar Residència 1.

La Ramona Serra (esquerra) realitzant una activitat comunitària amb aquelles persones que han escollit participar en l’activitat de “mercat”.

L’Encarna Martínez i la Dolors Perera (al centre de la imatge) treballen en el torn de nit.  Aquesta fotografia correspon a  la darrera reunió mensual que es realitza entre els i les professionals d’atenció directa del servei i l’equip tècnic d’aquest.

Judit Gabandé i la Laura Peña (part de sota de la fotografia) treballen  els caps de setmana al servei. DURANT ELS CAPS DE SETMANA I FESTIUS es realitzen múltiples activitats de lleure dins i fora DEL centre.

L’equip d’atenció directa està coordinat  per la directora dels Serveis d’Habitatge,  Irene Solsona.

Aquest article va ser redactat a principis del 2019, avui dimarts 17 de març de 2020 hem actualitzat les següents xifres:  

L’equip d’atenció directa està format per 32 professionals organitzats en diferents torns (matí, tarda i nit) els quals atenen  un total de 51 persones residents.

Desenvolupar una bona tasca d’atenció directa és la base fonamental de tot servei d’atenció a la persona.