NO HAURIEM NI DE SOBREPROTEGIR NI ABANDONAR, SINÓ ACOMPANYAR A ACONSEGUIR ELS SEUS  DESITJOS ASUMINT RISCOS I DONANT SUPORTS.

L’objectiu d’aquesta metodologia és assegurar que cada persona atesa als diferents serveis d’ACUDAM, disposi d’un programa centrat en els seus interessos donant-li els suports que requereixi per aconseguir-lo. Es dirigeix a totes les àrees de la vida d’una persona (salut, serveis, amistat, implicació en la comunitat, relacions familiars…).

Actualment estem generant una mirada diferent a la diversitat, ha canviat el concepte de la persona amb discapacitat i com els atenem. Fa anys realitzàvem una atenció biològica/física en la que decidíem que li convenia a la persona que ateníem, després va haver una atenció social on creiem que la persona podia realitzar diferents activitats i feines, i li oferíem SUPORTS i, actualment estem canviant a un concepte jurídic de la persona on reconeixem els seus DRETS com són l’intimitat, la confidencialitat, la sexualitat, la llibertat, etc…

Molts cops no els reconeixem els DRETS per por a que no siguin capaços de fer les coses per ells mateixos, que s’equivoquin, perquè ens sembla que els abandonem, perquè els volem cuidar, etc… però si no ho fem els estem sobreprotegint, fet que els infantilitza, els limita els drets i no els deixa créixer com a persones.

Tot aquest treball li aporta a la persona un augment del seu benestar emocional (autoestima , drets). Hem de poder assumir el seu Projecte de Vida fins on ells vulguin i nosaltres puguem acompanyar. Per aquest motiu hem de treballar conjuntament persona, família i centre, amb el que s’anomena “facilitador” que pot ser un monitor, un tècnic, un familiar,… escollit per la persona per donar-li el suport a aconseguir el seu Projecte de Vida.

.