QUAN EL MILLOR TRACTAMENT ÉS PREVENIR (19.01.18)

SERVEI DE REHABILITACIÓ

FISIOTERÀPIA, ERGONOMIA I AJUDES TÈCNIQUES

Aquest servei dóna cobertura a les persones ateses  a l’STO, Habitatge i CET & USAP. Pretén fer un treball preventiu a través de la fisioteràpia i l’ergonomia a una població amb discapacitat intel·lectual i/o motriu que presenta bàsicament patologies  neurològiques i osteo-articulars, que limiten el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana i que amb l’edat es fan cròniques.

L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida dels usuaris, per tal de mantenir al màxim la seva autonomia, fomentar el desenvolupament de les activitats de la vida diària i prevenir possibles complicacions.

Fisioteràpia

Es realitza tractament de fisioteràpia als usuaris que vénen derivats per la doctora de cada centre i també en aquells usuaris nous que després d’una exploració física es valora que ho requereixin.

Un cop la persona és derivada al servei, es realitza una valoració física per tal de planificar els objectius i el tractament més adient a seguir. Segons les necessitats de cada usuari, es realitzarà un tractament individualitzat i/o grupal.

Tenim 2 tipus de tractament:

  • Manteniment: són els tractaments (habituals) dirigits a usuaris amb patologies cròniques i/o degeneratives que requereixen una atenció continuada.
  • Agut: és un tractament temporal en una fase aguda de dolor i/o inflamació.
Ergonomia

Se centra en el disseny i adaptació dels llocs de treball, les tasques que es realitzen i les eines que s’utilitzen, per aconseguir treballar de manera més eficaç i amb menys problemes de salut.

Té com a objectiu adaptar el lloc de treball i les condicions de treball a les capacitats i necessitats dels usuaris, facilitant el màxim  de confort durant l’ocupació terapèutica o feina i prevenint així l’aparició de noves patologies i/o agreujament de patologies existents.

Ajudes Tècniques

Són aquells suports físics (cadires de rodes, caminadors, plats, gots, coberts adaptats…) que faciliten l’autonomia de l’usuari en les activitats de la vida diària. Aquestes ajudes podran anar variant segons les necessitats de l’usuari.

Professionals que  formen part del servei:

Coordinadora  mèdica-física

2 Fisioterapeutes

Sessió individualitzada on es treballa les mobilitzacions actives amb ajuda d’extremitats superiors (habitatge).

Sessió grupal d’exercicis circulatoris d’extremitats inferiors (STO).
Tractament amb infraroig i massatge de zona lumbar (CET & USAP).