USAP DE L’ACUDAM (13.12.17)

En el darrer article de l’any dels “Breus de l’ACUDAM” parlarem sobre el nostre USAP. A continuació t’expliquem què és i quina és la seva finalitat.

USAP

Els Centres Especials de Treball (CET) són una empresa que assegura un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. El CET té com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat.

Dins del CET hi ha integrada la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).  Es consideren USAP als equips multiprofessionals emmarcats dins dels serveis d’ajustament personal i social dels CET. Aquests mitjançant el desenvolupament de les seves funcions i tasques  permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors/es amb discapacitat tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com permanència i progressió en el mateix.

La finalitat de l’USAP és potenciar les capacitats laborals, personals, socials i d’ajustament personal dels treballadors/es. Alhora, ha d’oferir ajuts terapèutics i de rehabilitació necessaris perquè la persona es desenvolupi de forma satisfactòria en l’empresa i en el seu entorn.

Les principals funcions de l’USAP són:

  • Detectar i determinar, prèvia valoració de les capacitats de la persona i l’anàlisi del lloc de treball, les necessitats de suport que necessita cada persona.
  • Adequar el lloc de treball en funció de les capacitats i habilitats del treballador/a.
  • Oferir suport i assessorament, tant als treballadors/es com a les seves famílies al llarg de tota vida laboral.
  • Fomentar les relacions interpersonals dels treballadors dins i fora de l’entorn laboral.
  • Facilitar formació continuada a tots els treballadors/es.

Els professionals que hi intervenen:

1 Treballador social

1 Psicòloga

1 Fisioterapeuta

2 Tèc. Externs: doctora + psiquiatre.

3 Caps de producció

6 Monitors/es de suport

 

DARRERA REUNIÓ DE L’USAP.

TREBALLADOR A LA ZONA DE TERMOCONFORMATS.

CONTROL MÈDIC A UNA TREBALLADORA.