ACUDAM ha definit la seva política de qualitat la qual estableix el marc sobre el qual l’organització regula el seu funcionament.  Aquesta es defineix tenint en compte  la missió, visió i els valors de l’entitat i les seves expectatives i necessitats. La política de qualitat proporciona la base necessària per definir els objectius de qualitat de la mateixa i establir els paràmetres d’execució de les accions organitzatives.