Treballem any rere any per aconseguir la millor qualitat  en la gestió dels nostres serveis, per aquest motiu implementem la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

La norma  ISO són un seguit de protocols i processos dirigits a ordenar la gestió d’una entitat en els seus diferents àmbits. Les normes ISO són establertes per l’Organisme Internacional d’Estandardització  (ISO), i es componen d’estàndards i guies relacionades amb sistemes i eines específiques de gestió aplicables en qualsevol tipus d’organització.

Les activitats que conformen l’abast d’aquest sistema de qualitat són:

  • Gestió del Servei de Teràpia Ocupacional
  • Gestió del Servei d’habitatges
  • Gestió de l’USAP

Certificat d’acreditació  Norma UNE-EN ISO 9001:2015

Visualitzar certificat en format PDF.

Pots visualitzar el document de  Política de Qualitat de l’ACUDAM en aquest enllaç.