Personal d’ATENCIÓ DIRECTA del Servei de Teràpia Ocupacional

Amb la finalitat d’apropar a famílies, ciutadania i institucions la realitat de la nostra entitat d’una forma àgil i fluida, a meitats del 2017 neixen els Breus de l’ACUDAM. Aquests són articles no molt extensos que informen sobre serveis, actuacions i metodologies de treball de la nostra organització.

Aquest curs, el primer article tracta sobre els treballadors/es que realitzen tasques d’atenció directa al Servei de Teràpia Ocupacional. En les pròximes edicions, s’aniran mostrant totes i cadascuna de les diferents seccions i serveis de l’ACUDAM.

Personal d’ATENCIÓ DIRECTA  al Servei de Teràpia Ocupacional

A l’STO  s’atén a  persones amb discapacitat intel·lectual que desenvolupen Ocupació Terapèutica (OT) juntament amb diferents activitats d’Ajustament Personal i Social (APS). Ambdues tenen com a objectiu potenciar al màxim les competències de les persones que acudeixen al Taller ACUDAM, millorant així  la seva qualitat de vida.

El personal d’atenció directa (monitors/es) de l’STO, ofereixen els suports i ajudes necessàries als usuaris a fi que puguin desenvolupar-se de manera satisfactòria dins i fora del servei.  Les principals tasques que desenvolupen són:

  • Fomentar un bon entorn i uns bons hàbits de treball en l’OT i en les APS.
  • Establir una relació pròxima i de confiança  mitjançant el treball que realitzen en relació  amb la metodologia en l’ACP.
  • Tenir presents els criteris mèdics i d’ergonomia que requereixen els usuaris.
  • Organitzar i supervisar les diferents feines d’ocupació terapèutica ( cortina, ferreteria, troquel·lat…) que realitzen els usuaris.
  • Desenvolupar les diferents APS que li han estat designades (aquests estan classificades en: físiques i de salut, cognitives i de comunicació, de suport a la vida diària i socioemocionals).
  • Informar de necessitats detectades dels usuaris a la direcció del servei a fi que es pugui intervenir de la millor manera possible.

Desenvolupar una bona tasca d’atenció directa és la base per al bon funcionament del servei.

L’equip d’atenció directa està coordinat  per la Directora tècnica del servei (Esther Ros) que a la vegada compta amb el recolzament de l’equip tècnic de suport a l’STO .

Actualment l’equip de l’STO està compost per 18 professionals que realitzen les diferents tasques en les unitats STO1, STO2 i Autogestors i atenen  un total de 77 usuaris/àries.

 “Al llarg d’aquests anys ha evolucionat molt tot. Ha canviat de persones, professionals i d’espais, però la base és la mateixa”
Josep Bonvehí  

“La capacitat de superació de les persones ateses m’ha sorprès molt durant aquests anys. L’atenció directa és molt gratificant, fem un aprenentatge mutu.”
M. Tresa Alvaro

“Vaig començar a l’ACUDAM fa 20 anys i en fa 10 que vaig canviar a l’atenció directa, ha estat un bon canvi, m’agrada”.
Núria Vallés