NEIX ODISLLEIDA, L’OBSERVATORI SOBRE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS A PONENT (22.06.21)

Nota de premsa d’ALLEM (22.06.21)

La Federació ALLEM ha presentat avui la web de l’Observatori sobre la discapacitat a Lleida (ODISLLEIDA).

ODISLLEIDA mostra les dades oficials 2020 de l’ Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), relatives a persones amb discapacitat i també les dades aportades pels professionals de les entitats associades.

• Respecte l’any 2020, les sol·licituds de serveis socials identificades representen un increment del 14,2 % en atenció diürna, un 18,7 % en serveis d’habitatge i un 32,5 % en Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent.

La Federació ALLEM, agrupació de 17 entitats socials dedicades a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual a Lleida, ha presentat avui la seva nova web Observatori sobre la discapacitat a Lleida (www.odislleida.cat), a la Diputació de Lleida. Ho ha fet de la mà d’ Xtrategics, agència lleidatana especialista en estratègia, marketing online i transformació digital per a les empreses, que ha desenvolupat la web. L’observatori és una realitat gràcies al seu projecte “Compromís Digital” 2017, una iniciativa solidària, que consisteix en ajudar a les entitats o projectes socials a incrementar la seva presència digital a Internet.

La presentació ha comptat amb la participació de Jordi Latorre, Vicepresident Primer i Diputat de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida i Tània Carrobé, Responsable de Marketing i Projectes Digitals d’Xtrategics. Assumpta Fortuny, Coordinadora de la Federació ALLEM, ha presentat el projecte ODISLLEIDA. I Helena Martínez, diputada d’Igualtat i Cooperació de la Diputació de Lleida i Joan Ramon Saura i Aranda, President de la Federació ALLEM han dut a terme la cloenda i tancament de l’acte.

És el primer observatori de Catalunya que, amb el seu format, mostra les xifres oficials i actualitzades i les demandes reals de les persones amb discapacitat.

ODISLLEIDA és un projecte impulsat per la Federació ALLEM que pretén ser un altaveu per donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat de les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran. Recull i compara les xifres d’una dècada (2010-2020), extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), relatives a persones amb discapacitat, tipologies, edats, places en els diferents serveis per comarques, etc.

Reivindica accessibilitat i inclusió per a les persones amb discapacitat, com a ciutadans de ple dret, d’acord amb la Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat.

I perquè això sigui possible, demana: Serveis per als nadons i infants amb discapacitat i les seves famílies, places de serveis d’habitatge o d’atenció diürna per garantir la qualitat de vida dels joves, adults i grans, amb discapacitat, i serveis de suport flexibles i adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat, per facilitar l’accés a la salut, l’educació i la formació, el treball i l’ocupació, l’habitatge, el lleure, la cultura i l’esport.

Els continguts aportats han estat elaborats per un equip de 34 professionals de treball social que formen part de la Federació, amb els i les gerents de les 17 entitats federades. ALLEM s’encarregarà de gestionar l’actualització de les dades extretes de l’IDESCAT i les dades relatives a la discapacitat intel·lectual anualment.

Les dades mostren la necessitat de places noves en serveis d’atenció diürna i habitatge

La web presenta les dades, a data 31 de desembre de 2020, en relació amb els serveis socials de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) que presten les entitats d’ALLEM. Aquestes mostren l’evolució en el número de demandes de serveis d’atenció diürna i servei d’habitatge sol·licitats, i evidencien que el 2021 és necessari crear places noves.

Les sol·licituds de serveis identificades representen un increment percentual del 14,2 % de les persones demandants dels serveis d’atenció diürna (Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei d’Orientació i Inserció Laboral (SOI)). Un increment del 3,9 % de les persones demandants del servei de residència, un 14,8% de les persones demandants del servei de llar residència i un 32,5 % de les persones demandants del Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent (PSALL-SASVI), respecte al total de persones que comptaven amb aquests serveis l’any 2020.

Es denuncien línies vermelles que suposen una vulneració dels drets de les persones

La realitat és que algunes persones amb discapacitat intel·lectual es troben amb situacions greus de vulneració dels seus drets fonamentals, a causa de la impossibilitat d’accedir a serveis socials de suport adequats a les seves necessitats.

ALLEM denuncia aquestes situacions com a línies vermelles, que consideren que cal solucionar amb urgència. En són alguns exemples:

Els i les joves amb problemes de salut mental que acaben l’etapa educativa, no tenen accés a una plaça de serveis socials de suport d’atenció diürna i/o inserció laboral, en les mateixes condicions que les i els joves amb discapacitat intel·lectual.

Les persones joves usuàries de serveis socials d’atenció diürna / inserció laboral, no poden treballar temporalment o amb jornada parcial, i tampoc poden cursar estudis amb titulació oficial, perquè legalment no son compatibles amb aquests serveis socials de suport, si treballen o estudien perden la plaça del servei social d’atenció diürna.

Les persones amb discapacitat que volen i poden viure de manera autònoma a la comunitat, no tenen accés a l’habitatge ni poden accedir als Serveis d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent (SASVI) que necessiten, per manca d’habitatge social i per manca de finançament públic suficients per als serveis socials de suport per a la vida autònoma.

Les demandes de serveis d’habitatge no es poden atendre quan es produeixen, les persones que necessiten una plaça de residència o llar residència han d’esperar que es produeixi una baixa per defunció o canvi de servei.

Les persones amb discapacitat envellides, o amb situació de deteriorament, no poden accedir a serveis d’atenció diürna adequats a les seves necessitats o a una plaça de residència amb els suports sociosanitaris necessaris.

L’equip de la Federació ALLEM té per objectiu que l’observatori s’enriqueixi amb testimonis directes. Per això, la web compta també amb un apartat de ‘Testimonis’, on hi ha vídeos que representen alguns dels casos més destacats. Son les persones amb discapacitat usuàries dels serveis i els professionals de suport de les entitats, que exposen les diferents realitats. Entre elles, hi destaca com la COVID-19 ha incrementat el número d’algunes d’aquestes situacions i com les entitats s’hi van haver d’adaptar per seguir vetllant per una atenció personalitzada.

El projecte està obert a les persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals de les entitats de suport

L’observatori vol acollir les aportacions de les persones amb discapacitat, les seves famílies i els i les professionals dels serveis de suport.

A l’acte de presentació d’ODISLLEIDA, s’ha convidat públicament a les federacions de la discapacitat a formar part del projecte (ECOM, DOWN Lleida, FEPCCAT, FESALUT, ONCE Catalunya, Salut Mental Catalunya).


Sobre la Federació ALLEM

És l’agrupació d’entitats que representa els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual a Lleida. En formen part 17 entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les Comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran. L’agrupació compta amb 2.800 professionals que donen suport a 3.500 persones amb discapacitat. I agrupa 11 Centres Especials de Treball, on més de 670 persones amb discapacitat treballen en la producció de béns i serveis de qualitat, amb valor social.

Les entitats son prestadores de serveis socials per a persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental i altres situacions de vulnerabilitat social. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir suports de qualitat; centrats en cada persona, adequats a les necessitats i capacitats de cadascú al llarg de la vida; des de la proximitat, una inclusió social i laboral digna per aquestes persones, tot mantenint i promovent la constitució dels serveis necessaris a les Comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran.