NDP 31.03.22 NOU PROJECTE D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL AL PLA D’URGELL

Montserrat Martos, participant del projecte al seu lloc de treball al Viver ACUDAM.

Un total de 8 persones han entrat a formar part del projecte que utilitza com a recurs la inserció sociolaboral al Centre Especial de Treball ACUDAM.

Històricament, l’entitat del Pla d’Urgell ha centrat la seva atenció en les persones amb discapacitat intel·lectual. En els darrers anys s’ha constatat en les entrevistes d’acollida un increment de persones amb un diagnòstic de salut mental. Davant d’aquest fet, ACUDAM va dur a terme l’any 2019 una prova pilot per respondre a aquesta necessitat impulsada per Rosa Morera, directora dels Serveis d’Atenció a les Persones. El projecte es va iniciar amb 5 persones al viver d’oliveres del CET  ACUDAM, ja que ofereix un entorn de treball tranquil que propicia una bona adaptació laboral. 

Desprès del primer any i amb un resultat molt positiu, l’any 2021 es deixa de parlar de projecte pilot per parlar del “Projecte d’atenció a persones amb diagnòstic de salut mental”. El requisit principal de les persones que poden entrar a formar-ne part és que tinguin un diagnòstic de trastorn mental reconegut i tinguin les capacitats i competències adequades per dur a terme les tasques laborals requerides.

La finalitat del projecte és donar resposta a la demanda de treball de persones amb trastorn mental que tenen dificultat d’accedir a l’empresa ordinària. ACUDAM disposa d’uns recursos materials i humans que permet donar resposta a aquesta necessitat.

Es fonamenta en 3 eixos: el laboral, el terapèutic i el d’oci, posant el focus en el primer. S’han pogut desenvolupar el laboral i el terapèutic, i en menor mesura el d’oci, per culpa de la pandèmia. Per tal de donar una atenció de qualitat i adequada a les necessitats de cada persona, hi ha una coordinació entre els tres àmbits professionals del CET: treball social, psicologia i monitoratge. A més a més, té lloc una coordinació entre la psiquiatra del CSMA del Pla d’Urgell amb l’equip de professionals de l’entitat. 

S’ha constatat que el fet que aquestes persones amb problemàtica de salut mental puguin treballar, augmenta considerablement la seva qualitat de vida. Aquesta millora es reflecteix amb una major autoestima, un augment de l’autoconcepte de la persona, i també una millora de les relacions que la persona estableix amb el seu cercle social i familiar.

Montserrat Martos, participant del projecte en destaca “l’ACUDAM m’ha aportat estabilitat laboral. Aquí puc parlar obertament que he d’anar a la psiquiatra sense haver d’amagar-ho. Amb la pandèmia la gent ha pres més consciència sobre les persones amb un trastorn de salut mental, però encara hem de normalitzar molt la situació”. Per la seva part, Esther Temprado, treballadora social i directora tècnica de l’USAP del Centre Especial de Treball ha exposat “un fet que demostra la consolidació del projecte, és que totes les persones que han entrat a formar-ne part avui en dia continuen treballant amb nosaltres, això ja és tot un èxit i ens esperona en un futur sempre que puguem assumir-ho, a poder ampliar el nombre de persones que participin en aquest”.

A través de la implantació d’aquest projecte i la seva consolidació l’any 2022, es podrà donar una major resposta a les necessitats socials relacionades amb la salut mental al Pla d’Urgell, les quals s’han evidenciat durant els últims anys que són una realitat, i que tant en l’actualitat com en un futur, el nombre de persones afectades augmentarà. El projecte ens permet copsar la importància  de la inserció laboral, però també la manca d’alternatives i de recursos que hi ha actualment en la societat per poder donar resposta a les necessitats del col·lectiu.

Montserrat Martos i Ruben Gassó (responsable del Viver ACUDAM).

SOBRE ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

El Centre Especial de Treball (CET) és un espai de treball protegit que té com a objectiu oferir un lloc de treball digne, remunerat i adequat a les capacitats de persones amb discapacitat d’especial dificultat.

L’objectiu d’aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. El CET té com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat i/o salut mental.

SOBRE EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ACUDAM

Ocupa laboralment a 72 persones amb discapacitat intel·lectual i salut mental del Pla d’Urgell i rodalia. Compta amb una plantilla total en temporada alta d’unes 170 persones treballadores i és un dels principals CET de Catalunya en volum de facturació i d’exportació, convertint-lo en un exemple de desenvolupament, inclusió laboral i de viabilitat empresarial.


Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.


Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball.