FUNDACIÓ TUTELAR ACUDAM (15.06.18)

Avui realitzem un breu post per donar a conèixer un dels serveis  més importants i alhora desconeguts de la nostra entitat, la Fundació Tutelar ACUDAM.

La Fundació neix per vetllar l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), que no tenen família, o que tenint família aquesta no se’n poden fer càrrec, i que estiguin ateses a l’Associació ACUDAM.

La tasca prioritària de la Fundació, és exercir la tutela legal i administrativa dels ajuts, subvencions, pensions i patrimoni que puguin rebre els tutelats, així com tot tipus d’atenció personal.

L’objectiu principal és defensar els drets de les persones que atén,  realitzant suport, promocionant el seu benestar, la seva integritat, l’autonomia i la presa de decisions.  Es treballa amb la mateixa metodologia que la resta de serveis de l’entitat , amb l’ACP (Atenció Centrada en Persona).

L’exercici de la tutela constitueix en un tot únic, comprèn a la persona d’una forma integral, ocupant-se dels àmbits personal, social i patrimonial.

Un dels punts a treballar des de la Fundació és que la persona tutelada pugui seguir mantenint el contacte amb els seus familiars.

Actualment es té la tutela de 5 persones i les previsions  a mig termini és que aquesta xifra vagi en augment en els darrers anys, causa inevitable de la longevitat de les persones ateses a la nostra entitat.

IMATGES D’ARXIU D’ACUDAM