ESTUDI DEL CLIMA LABORAL/RISCOS PSICOSOCIALS A L’ACUDAM (14.03.22)

Treballem per continuar millorant.

El clima laboral representa la percepció de les persones treballadores sobre l’organització on treballen i és molt important fer-ne un estudi per valorar què es necessita millorar per aconseguir un clima de qualitat.

Els dies 9, 10 i 11 de març ha tingut lloc per a les persones treballadores de l’entitat l’enquesta de l’estudi del clima laboral/riscos psicosocials. SEPRA ha estat la consultora externa que ens ha ajudat en aquest procés mitjançant l’enquesta ARIPSO. Desenvolupada per a entitats del nostre sector per a poder tenir una eina inclusiva que garanteixi la seva comprensió tant a persones amb discapacitat intel·lectual com no. En aquests moments ARIPSO es troba en la darrera fase d’homologació per part de l’administració i ACUDAM forma part del procés de validació.

Les enquestes s’han realitzat en grups de 15 persones utilitzant “tablets” que han garantit l’anonimat dels participants. Les responsabilitats a la feina, les habilitats que ens fan falta, la relació amb els companys/es i caps, la gestió del temps i altres aspectes han estat valorats per totes les persones treballadores.