El clima laboral representa la percepció dels treballadors sobre l’organització on treballen. Això inclou l’estructura de l’empresa, el nivell de comunicació, condicions ambientals,  relacions interpersonals entre treballadors, estil de lideratge i reconeixement entre altres. Aquests factors influencien directament en el rendiment laboral, la satisfacció personal i l’ambient dins l’organització. Per tant, és important fer-ne un estudi per valorar què es necessita millorar i aconseguir un clima de qualitat dins l’empresa.

Enquestes realitzades el 2017.

Pròxima estudi: any 2022.

Número de persones enquestades: 131

Per una millor visualització podeu descarregar les gràfiques en PDF