DOCTOR/A ACUDAM (16.02.21)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és treballanosaltres-1024x241.jpg

Lloc de treball: Serveis d’Atenció a les Persones.

Serveis: Serveis d’Habitatge, Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).   

Hores setmanals: 10 hores (4 hores dedicades als Serveis d’Habitatge i 6 hores a l’STO i l’USAP).

Nombre de llocs de treball: 1.

Contractació: indefinit.

Tasques comunes als tres serveis:

 • Realitzar la primera visita al personal assistit quan ingressa al servei.
 • Marcar les directrius mèdiques a seguir amb els assistits pel que fa a dietes, rehabilitació, manteniment físic saludable. Seguiment dels resultats.
 • Obrir i actualitzar els historials mèdics i el programa informàtic GMS.
 • Preparar els resums dels historials mèdics per a les visites a especialistes.
 • Fer les derivacions pertinents.
 • Altres funcions segons el servei: seguiment del procés d’envelliment de les persones usuàries…
 • Derivació dels usuaris/àries al Servei de Fisioteràpia, quan es valora necessari.
 • Informes diversos sobre l’estat de salut de la persona.
 • Revisar i derivar si cal les revisions mèdiques d’empresa.

Tasques específiques als Serveis d’Habitatge:

 • Seguiment de l’estat de salut general de les persones ateses a la Residència i visites a la Llar-residència.
 • Confecció i actualització de les fitxes mèdiques.
 • Control i seguiment de paràmetres somatomètrics (pes, talla, índex de massa corporal i pressió arterial).
 • Valoració i seguiment de règims dietètics supervisats per la dietista.
 • Programa preventiu de cardiopaties.
 • Monitoratge farmacològic.
 • Assessorament sobre la idoneïtat o no de la participació en les diverses activitats per part de les persones ateses a la Residència.
 • Llistat de contraindicacions i consells segons patologies i antecedents per al personal d’atenció directa.
 • Coordinació periòdica amb el personal mèdic del centre.

Tasques específiques a l’STO i l’USAP.  

 • Assessorament físic a nivell esportiu i esplai.
 • Realitzar les visites de seguiment que sol·liciti el personal d’atenció segons el servei.
 • Administrar vacunes, si pertoca.
 • Tramitar les renovacions dels certificats mèdics de l’ACELL (Associació Catalana de l’esport i el lleure).

Altres requisits: caràcter afable.

Experiència: es pot tenir en compte experiència en el sector.

Categoria i retribució: Doctor/a. Retribució segons conveni.

Interessat/ada envia el teu currículum vitae a info@acudam.com indicant l’oferta laboral en què et vols presentar (Doctor/a ACUDAM).

Política de privacitat.