ACUDAM ACULL ESTUDIANTS UNIVERSITARIS EN PRÀCTIQUES (23.02.18)

Cada any ACUDAM acull de forma fixa estudiants en pràctiques de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida (UDL). Altres  alumnes de diferents màsters de la universitat i en algunes ocasions estudiants provinents d’alguna altra facultat, també s’han beneficiat de realitzar les pràctiques en la nostra entitat. I en última instància, alguns alumnes han realitzat el treball final de carrera sobre la nostra organització.

ACUDAM no sols acull practicants provinents d’àmbit local, sinó que també i de forma puntual, es forma en pràctiques a estudiants provinents de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona i de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

La col·laboració que hi ha amb la UDL es realitza mitjançant el conveni de cooperació educativa universitat i empresa per al Pràcticum de les titulacions que s’imparteixen en la facultat.

La finalitat de les pràctiques permet als estudiants:

  • Aprendre competències professionals de la seva titulació
  • Adquirí experiència que necessitaran per accedir posteriorment al món laboral
  • Les pràctiques permeten adquirir tècniques específiques de la seva professió
  • Conèixer el treball dels equips interdisciplinaris de la nostra entitat
  • Accedir a la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Permet enfortir la seva formació ètica professional

ACUDAM sempre ha acollit estudiants en pràctiques. En els darrers anys i concretament des del 2014 ha acollit un total d’onze estudiants universitaris i s’espera que en els propers anys, aquesta xifra augmenti.

“Aquests primers dies he estat molt bé, mai havia estat vinculat de forma generalitzada amb persones amb discapacitat intel·lectual i aquest ha estat el motiu per escollir ACUDAM per fer les meves pràctiques. El treball que es fa en l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) em sembla innovador i és una excel·lent eina a l’hora de fer una intervenció amb l’usuari/ària”.

​​​​​Adrià Amorós, estudiant en pràctiques Grau en Educació Social (UDL).