ACUDAM PARTICIPA DELS 4 GRUPS DE TREBALL ACTUALS D’ALLEM QUE VOLEN DONAR RESPOSTA A LES 11 LÍNIES DE FUTUR SORGIDES DEL TREBALL DE RECERCA REALITZAT PER LA CÀTEDRA D’INNOVACIÓ SOCIAL DE LA UDL I ALLEM EL 2017 (09.03.18)

 

L’any 2017 després de gairebé tres anys de dedicació, es tanca el Treball de Recerca realitzat per la Càtedra d’Innovació Social de la UdL i la Federació ALLEM, sobre  la revisió del Model de Serveis de Suport a les persones amb DID que conclou amb la descripció d’11 Línies de Futur amb les que caldrà treballar i aprofundir.

Ara al 2018 a fi d’avançar en aquesta direcció s’han impulsat, des d’ALLEM, 4 grups de treball, que junts intentaran donar cobertura a les 11 línies esmentades i que centraran la seva acció en:

  1. IMPLANTACIO DE L’ATENCIO CENTRADA EN LA PERSONA
  2. NECESSITATS DE LES PERSONES JOVES AMB DID
  3. MODEL ECONOMIC I RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIO
  4. FORMACIO, ATENCIO DIURNA I ACCES AL TREBALL I TREBALL

Des d’ ACUDAM creiem en aquest projecte i per això col·laborem actualment en els 4 grups de treball descrits, igual que ho vàrem fer amb l’estudi inicial que va acabar l’any passat.

IMATGE DE PRESENTACIÓ  DE L’ESTUDI “REVISIÓ DEL MODEL DE SERVEIS DE SUPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT (DID). REALITZAT PER LA CÀTEDRA D’INNOVACIÓ SOCIAL DE LA UDL PER ENCÀRREC DE LA FEDERACIÓ ALLEM.

Podeu descarregar-vos l’estudi en format PDF en el següent enllaç.