Suport Administratiu Comú (27.10.17)

Aquesta setmana tornen els “Breus de l’ACUDAM”, en aquesta edició, us expliquem el “Suport Administratiu Comú” i les seves principals funcions.

“Suport Administratiu Comú”

Actualment compta amb un equip format per 6 professionals. El treball que desenvolupen repercuteix en tota l’organització, tant en l’Àrea Social com l’Empresarial. Com el seu nom indica, la seva tasca recau en la gestió administrativa de l’entitat pel que fa a facturació, aprovisionament i els processos administratius comptables.

Les principals funcions de les persones que treballen en el Suport Administratiu Comú (SAC) són:

  • Control de la facturació i gestió de cartera de clients.
  • Gestió de l’aprovisionament de materials fungibles i utillatge que es requereix pel funcionament de l’entitat.
  • Realitzar la comptabilitat de l’entitat (pagaments i comptabilització).
  • Suport administratiu i telefònic de clients, famílies, proveïdors…
  • Elaboració de processos administratius comptables.
  • Suport en sistemes d’informació i gestió de l’organització.
  • Fotocopiar, organitzar, registrar i arxivar la documentació generada i rebuda.

L’equip del SAC està coordinat pel director – Gerent de l’Àrea Empresarial (Ramon Castelló).
No és una tasca que sigui molt visible, però el SAC desenvolupa una feina imprescindible pel bon funcionament de la nostra organització.

“Treballar a l’ACUDAM és molt gratificant i més quan fas la feina que t’agrada tant a nivell administratiu, com amb el contacte amb les persones que atenem a l’entitat”.
CARME ISACH, DOLORS CORTÍ i Roser Llovera.

Divina Bosch realitzant atenció a la centraleta de l’entitat.

AL llarg dels 30 anys que porto treballant a l’ACUDAM, el que em manté activa i il·lusionada, és perquè sé quina és la finalitat de la meva feina”.
Rosa MA LaHuerta