SESSIÓ FORMATIVA ISO 9001:2015 (22.06.18)

Ahir dijous 21 de juny va tenir lloc la sessió formativa amb una durada de 4h dirigida a diferents professionals de l’ACUDAM. La persona encarregada de realitzar-la va ser el sr. Eduard Torrent mitjançant Bureau Veritas Formació.

Els objectius de la sessió formativa  han estat adquirir les competències, és a dir coneixements, habilitats i actituds necessàries per identificar, comprendre i aplicar els canvis previstos en la norma ISO 9001:2015. Com prendre en què es basen i en què consisteixen les modificacions que es proposen amb els canvis en la norma com  mitjà per donar un adequat compliment als nous requisits plantejats.