REUNIÓ DEL CONSELL PARTICIPATIU (23.05.19)

Avui ha tingut lloc la primera reunió de l’any del Consell Participatiu del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) de l’ACUDAM. A continuació us expliquem què és i la seva finalitat.

El Consell de Participació del centre ocupacional de l’ACUDAM com a òrgan de participació i coordinació que és, té per objectiu la promoció de la participació com a membres actius de la societat civil en el qual hi són representats:

 • Presidenta (directora de l’STO)
 • Dos  representants de l’entitat titular
  • Presidenta de l’ACUDAM
  • Representant de l’administració pública d’acció social o ciutadania.
 • Quatre persones usuàries o tutors
 • Familiar de les persones usuàries
 • Dos treballadors/es
 • Representant de l’administració local (Consell Comarcal)

FUNCIONS del Consell de Participació de Centre Ocupacional :

 • Informar anualment de les activitats del servei.
 • Rebre informació del funcionament del centre periòdicament.
 • Elaborar i aprovar el reglament de règim interior i les modificacions.
 • Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació dels resultats (de caràcter públic):
  • Terapèutics
  • Socials
  • Econòmics
 • Fer propostes de millora del servei de teràpia ocupacional.
 • Fer públics els resultats de la participació.

PERIODICITAT

Es reuneix dos cops l’any, al maig  i al mes d’octubre.