RESULTAT ESTUDI FESTA DE NADAL ACUDAM

Dins del marc de l’espai de revisió de les accions de l’Associació, aquest any un dels temes revisats ha estat la tradicional Festa de Nadal.

El passat mes d’abril es va realitzar una enquesta per fer un estudi de satisfacció sobre la festa que celebrem cada any. Va ser realitzada per famílies, persones ateses, treballadors/es de l’entitat i voluntaris (203 persones i famílies varen contestar-la). Les dues principals  conclusions del resultat d’aquest estudi han estat:

  • El 43 % dels enquestats prefereix realitzar la festa en un restaurant vers el 38 % que la voldria realitzar en un poliesportiu i el 19% no sap o no contesta.
  • El dia per celebrar aquest esdeveniment continuaria sent el diumenge, així ho prefereix el 47,4% dels enquestats.

Si analitzem les diferents parts enquestades, pel que fa a la preferència d’on celebrar la Festa de Nadal tots els perfils excepte el de les persones ateses prefereixen fer-ho en poliesportius, tal com s’ha fet aquests darrers anys. Ara ve,  analitzant les respostes de les persones ateses manifesten  que el 57% tenen preferència per celebrar la Festa de Nadal en un restaurant, vers un 24% que vol fer-ho als poliesportius i on el 19% no sap o no contesta.  Aquesta dada és molt significativa per l’ACUDAM, ja que seguint amb el model de treball d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) que ens empara, hem d’intentar donar resposta a la voluntat de les persones que atén ACUDAM, en tots els àmbits.

En la mesura del possible ACUDAM intentarà donar resposta a la preferència que han mostrat les persones ateses i s’intentarà celebrar la tradicional Festa de Nadal en un restaurant. Encara que aquest any se celebri en un poliesportiu esperem que l’any vinent ho puguem celebrar en un restaurant, potser no cada any, però sí intentar donar alternança entre aquests dos espais.

        Podreu descarregar-vos el document dels resultats d’aquest estudi en aquest enllaç.

 

També podeu visualitzar un dels diferents models que es va facilitar als diferents perfils de les persones enquestades (model famílies).