PROJECTE DE TRANSICIÓ AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

En el primer BREU de l’any us expliquem un projecte que permet de forma exitosa l’adequació d’alguna de les persones del Servei d’Orientació a la Integració (SOI), que inicialment s’ubiquen dins de l’STO, optar al Centre Especial de Treball (CET) de l’ACUDAM.

Aquest projecte, que s’inicia en el moment que la persona manifesta estar-hi interessada,  facilita a la persona que té plaça de SOI, un procés que li permetrà afrontar el canvi al CET de forma personalitzada, amb un suport i acompanyament professional que garantiran una bona inclusió al seu lloc de treball del CET.

Ihsane Abid (a l’esquerra de la imatge) ara fa un any a la sala de l’STO 2.  La Ishane ha estat una de les darreres persones en realitzar el procés d’adequació al CET.

El procés per poder fer aquest canvi es realitza al llarg de tot un any i aquesta adequació laboral consisteix entre d’altres en:

  • Adquirir les competències laborals transversals, com són: la constància, la polivalència, la imatge personal, l’orientació a la qualitat, l’orientació als resultats, la resistència a la pressió, la responsabilitat, la resolució de problemes, la normativa de funcionament del servei (horaris, respecte als companys i referents).
  • Adquirir les competències laborals tècnics com són; el coneixement dels diferents tipus de manipulats/procediments i saber-los fer de forma constant, arribant a complir els mínims establerts per poder treballar al CET.
  • Realitzar una avaluació psicologia, psiquiàtrica i mèdica.

Un cop finalitzat el primer any, si la persona ha adquirit les competències laborals tècniques i transversals, està motivada i manifesta interès per la feina, i és apta mèdica i psicològicament, es farà la proposta de la persona i la seva família de fer traspàs al CET.

En Tope Raimi també ha estat un dels  darrers treballadors/es del CET  en beneficiar-se d’aquest projecte. Actualment treballa a la secció de cortines. 

Al llarg de tot el procés és de vital importància que prevalgui la voluntat de la persona per fer aquest canvi. Amb aquest projecte es dóna des de l’ACUDAM una resposta a aquelles persones joves que estan en un nivell evolutiu de creixement laboral. Aquesta resposta se suma a l’atenció que des de l’ACUDAM s’està donant en aquests moments a la problemàtica de l’envelliment dels treballadors/es del CET. Què volem dir amb això?, que en els diferents estadis evolutius de les persones ateses a l’entitat, es realitzen suports i atencions adequades al moment en què es troba cada persona.

“Treballo a la secció d’Alvèols i m’agrada, sempre havia volgut treballar en una empresa i a l’ACUDAM estic molt bé”. Ihsane Abid.

 

A continuació us deixem algunes imatges de l’STO 2, el qual acull algunes de les  persones que desitgen fer el salt al CET i  que són plaça SOI.

 

ACCEDIR ALS ALTRES BREUS