PER TERCER ANY CONSECUTIU ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE L’ACUDAM PLANIFIQUEN L’AUDITORIA PER A L’ACREDITACIÓ EN LA NORMA ISO (27.09.19)

En aquest Breus de l’ACUDAM t’expliquem què és i en què consisteix la norma ISO.

Aviat tindrà lloc l’auditoria per renovar per tercer any consecutiu la certificació de la noma UNE-EN ISO 9001:2015. Amb aquesta nova acreditació que obtindran els serveis d’atenció a les persones de l’ACUDAM permetrà valorar els mecanismes de control i millora de cadascun dels Serveis.

La norma ISO permet sistematitzar la gestió d’una entitat en els seus diferents àmbits. Les normes ISO són establertes per l’Organisme Internacional d’Estandardització (ISO), i es componen d’estàndards i guies relacionades amb sistemes i eines específiques de gestió aplicables en qualsevol tipus d’organització.

Els serveis d’atenció a les persones que realitzen la certificació són:

1a auditoria realitzada el 18/07/17 per Bureau Beritas.


L’objectiu de la certificació ISO és disposar d’una acreditació oficial en relació a la qualitat dels serveis d’atenció a les persones de l’ACUDAM. Aquesta acreditació permet una millora continuada d’aquests serveis. 

Els beneficis que ens aporta implementar la norma ISO són:

  • Augment de l’eficiència de la gestió dels diferents serveis sistematitzant el treball.
  • Permet realitzar una revisió contínua de l’eficiència i l’eficàcia dels diferents processos d’un servei establint mecanismes de control, de mesura i de millora.
  • Clarificar indicadors de qualitat que permeten mesurar objectivament la qualitat dels serveis oferts a les persones ateses a la nostra entitat. 
Imatge 2a auditoria 18/09/18 al Taller ACUDAM.

Els serveis que entren en la certificació de la norma ISO (STO, Habitatge i USAP) estan emmarcats en uns processos estratègics i uns processos de suport.

Pel que fa als processos estratègics distingim:

  • Direcció i planificació estratègica.
  • Gestió de recursos humans.
  • Gestió de qualitat.

Pel que fa als processos de suport:

  • Administració.
  • Serveis generals.
  • Serveis d’atenció transversals.

L’empresa que ha realitzat les anteriors auditories a la nostra entitat ha estat Bureau Veritas.  Aquí podeu consultar el certificat vigent que disposa ACUDAM.

Al llarg d’aquests 3 anys han tingut lloc diferents sessions formatives dirigides a professionals implicats en la norma ISO. En aquestes sessions adquireixen coneixements, habilitats i actituds necessàries per identificar, comprendre i aplicar els plantejaments i processos previstos en la norma ISO 9001:2015.

Sessió prèvia (18.07.19) a l’auditoria que tindrà lloc el darrer trimestre de 2019.

Així doncs, la norma ISO és una eina que ens permet adquirir una millora contínua en la gestió i prestació dels serveis d’atenció a les persones.