OFERTA LABORAL TANCADA – TÈCNIC/A D’ACTIVITAT FÍSICA, ESPORTIVA I DE LLEURE A L’ACUDAM (28.01.22)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és treballanosaltres-1024x241.jpg

Nombre de llocs de treball: 1.

Lloc de treball:  Servei de Teràpia Ocupacional i Servei de Lleure i Esport de l’ACUDAM (C/ Ferrer i Busquets núm.2, Mollerussa).

Horari: jornada de 27 h setmanals.

Contractació:  indefinit amb període de prova.

Incorporació: immediata.

Tasques:

 • Planificació, execució i avaluació de les activitats esportives del centre.
 • Gestió dels recursos (materials i humans) en les activitats físiques i esportives.
 • Relacionar-se amb les entitats esportives que col·laboren i/o tenen conveni  amb ACUDAM.
 • Treballar en el compliment del pla d’atenció individual conjuntament amb la persona.
 • Planificació, execució i avaluació de les activitats de lleure de l’entitat.
 • Participar en l’actualització i el registre de la informació que es té de la persona atesa.
 • Facilitar el procés educatiu i assistencial de les persones reforçant les seves potencialitats d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre.
 • Facilitar la promoció de les capacitats d’autonomia, control i domini sobre la pròpia vida de la persona.
 • Intervenir en les situacions que es puguin presentar quan la dinàmica relacional ho requereixi, seguint les pautes establertes.
 • Contenir, resoldre i notificar els conflictes i incidències relacionades amb les persones del servei.
 • Atendre el comportament de la persona, en especial, en aquells aspectes relacionats amb el seu estat de salut per tal de detectar possibles canvis.
 • Donar suport i/o acompanyament de la persona en les activitats fora del centre.
 • Participar en el compliment del pla d’atenció individual.
 • Coordinar-se amb tot l’equip de professionals del per contribuir en la millora de l’organització i funcionament d’aquest.
 • Participar en el compliment dels protocols.

Requisits de la persona candidata:

 • Formació relacionada en l’àmbit físic i esportiu (GSFP d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives i/o Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.)
 • Persona amb sensibilitat i predisposició en l’atenció amb persones amb discapacitat.
 • Es valorarà la formació complementària en diferents línies de treball: PCP, etc.

Experiència: es valorarà experiència en el sector.

Categoria i retribució: tècnic/a esportiva. Retribució segons conveni.

Interessat/ada, enviar el currículum vitae a info@acudam.com indicant la referència “ Tècnic/a d’activitat física, esportiva i de lleure a l’ACUDAM”.

Política de privacitat.