OFERTA LABORAL TANCADA– SUBSTITUCIÓ OPERARI/ÀRIA DE NETEJA I CUINA AL SERVEI HABITATGES ACUDAM PER PERÍODE DE VACANCES (DEL 7 D’AGOST AL 8 D’OCTUBRE)

Lloc de treball:  Servei Habitatges .

Contractació: durada determinada (del 7 d’agost al 8 d’octubre de 2023).

Jornada: 30 hores setmanals entre setmana i algun cap de setmana.

Tasques

Sota la supervisió de la direcció del servei, les seves responsabilitats principals seran:

Pel que fa a la neteja

 • Neteja de sòls, parets, sostres d’edificis i locals.
 • Neteja del mobiliari.
 • Neteja de vidres d’edificis i locals.
 • Organització i aplicació de productes de neteja pels diferents tipus de mobiliari i superfícies.
 • Realització d’inventari de béns de neteja.
 • Aplicació dels estàndards de seguretat i salut laboral, tècnics i d’higiene.
 • Buidatge de papereres.
 • Reposició de materials higiènics.
 • Neteja i tractament de superfícies en edificis i locals utilitzant maquinària.

Pel que fa al servei de cuina

 • Elaboració dels diferents menús alimentaris establerts per la dietista. 
 • Compliment dels criteris i les pautes alimentàries establertes pel servei.
 • Complir amb la normativa higienicosanitària vigent (complementació dels registres, traçabilitat dels aliments….).
 • Actualització, supervisió i gestió de  l’inventari alimentari. 

Formació

 • Disposar de la titulació vigent en manipulació d’aliments. 

Requisits de la persona candidata:

 • Organitzada, metòdica i gestora dels temps.
 • Habilitat per treballar en equip.
 • Flexibilitat laboral.
 • Cura amb el maneig de productes.
 • Es valorarà experiència.

Categoria i Retribució

Operari/ària. Retribució segons conveni.

Interessat/ada envia el teu currículum vitae a info@acudam.com indicant l’oferta laboral en què et vols presentar.

Política de privacitat.