OFERTA LABORAL TANCADA – MONITOR/A AL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL ACUDAM (21.02.24)

Nombre de llocs de treball: 1.

Lloc de treball:  Servei de Teràpia Ocupacional ACUDAM (C/ Ferrer i Busquets núm.2, Mollerussa).

Horari: jornada de 25 h setmanals (d’11:00h a 16:00h) de dilluns a divendres.

Contractació:  indefinit amb període de prova.

Recepció de candidatures: fins al 27 de febrer.

Data d’incorporació: 1 de març.

Tasques:

 • Treballar en el compliment del pla d’atenció individual conjuntament amb la persona.
 • Participar en l’actualització i el registre de la informació que es té de la persona.
 • Facilitar el procés educatiu i assistencial de les persones reforçant les seves potencialitats d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre.
 • Facilitar la promoció de les capacitats d’autonomia, control i domini sobre la pròpia vida de la persona.
 • Suport, si escau, a l’alimentació. Vetllar pel seguiment dels menús i els hàbits saludables.
 • Intervenir en les situacions que es puguin presentar quan la dinàmica relacional ho requereixi, seguint les pautes establertes.
 • Supervisar i/o administrar el tractament farmacològic segons les indicacions de la responsable higiènic-sanitària.
 • Contenir, resoldre i notificar els conflictes i incidències relacionades amb les persones del servei.
 • Atendre el comportament de la persona, en especial, en aquells aspectes relacionats amb el seu estat de salut per tal de detectar possibles canvis.
 • Utilització dels mitjans tècnics de què disposi el centre per fer el suport necessari a les persones prèviament pautat per la responsable higiènic-sanitària (grues, alçadors wc, etc.).
 • Donar suport i/o acompanyament de la persona en les activitats fora del centre.
 • Participar en el compliment del pla d’atenció individual.
 • Coordinar-se amb tot l’equip de professionals del per contribuir en la millora de l’organització i funcionament d’aquest.
 • Participar en el compliment dels protocols.
 • Col·laborar en la preparació i la implementació dels programes i activitats individuals i comunitàries planificades per l’equip.

Requisits de la persona candidata:

 • Diplomatura o Grau en Educació Social, Grau en Terapia Ocupacional, CFGS Integració social, o altres graus relacionats en l’àmbit social.
 • Persona amb sensibilitat i predisposició en l’atenció amb persones amb discapacitat.
 • Es valorarà la formació complementària en diferents línies de treball: ACP, SCP, ètica, etc.

Es valorarà carnet de conduir i experiència en conducció de furgoneta.

Es valorarà experiència en el sector.

Categoria i retribució: monitor/a. Retribució segons conveni.

Interessat/ada, enviar el currículum vitae a info@acudam.com indicant la referència “monitor/a Servei de Teràpia Ocupacional”.