Nova iniciativa esportiva online (06.05.20)

Alumnes que cursen el CFGS Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, realitzen activitats esportives dirigides online a diferents persones de l’ACUDAM.

Els alumnes tenen dins del seu temari una assignatura que aborda la inclusió de les persones amb altres capacitats en l’àmbit esportiu. En aquesta assignatura l’alumnat ha de realitzar unes hores de pràctiques esportives amb grups de persones amb discapacitat. Donada la situació actual, aquest curs els alumnes estan realitzant  aquestes pràctiques de forma online.  Un d’aquests grups de persones que participen en aquestes pràctiques esportives són persones de l’ACUDAM.  

El Servei d’Esports de l’ACUDAM es coordina amb l’institut i els alumnes de pràctiques per assessorar a l’alumnat a l’hora de planificar les activitats a realitzar amb les persones que participen de la iniciativa. També destacar, que la implicació de la família dels participants és important pel bon desenvolupament de l’activitat.