NDP- 28.04.22 – ACUDAM FA FRONT A LA BRETXA DIGITAL DE LES PERSONES ATESES A L’ENTITAT GRÀCIES AL SUPORT DE FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

Mitjançant el projecte “ACUDAM 3.0”, l’associació del Pla d’Urgell a través de l’entitat bancària ha pogut adquirir diferents i variats recursos tecnològics que ajudaran a evitar l’anomenada “bretxa digital” de les persones amb discapacitat intel·lectual ateses a l’organització.

La bretxa digital és la dificultat d’accessibilitat, econòmica i social en l’ús de recursos tecnològics. Fa referència a la desigualtat en el seu accés, ús i impacte en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre diferents grups socials.

Els últims anys la transformació digital ha modificat les pautes de comunicació, les relacions interpersonals i els hàbits socials de la ciutadania. La pandèmia ha contribuït a accelerar aquesta transformació. Per fer front a aquesta realitat i evitar l’anomenada bretxa digital de les persones ateses, ACUDAM va presentar el projecte de transformació digital “ACUDAM 3.0” a la darrera convocatòria d’ajuts de Fundación Banco Santander. El projecte té com a finalitat evitar la bretxa mitjançant l’adquisició de diferents recursos tecnològics. Finalment, l’ens bancari ha atorgat a l’associació un ajut de gairebé 5.000 € que ha fet possible l’adquisició d’aquests recursos (portàtils, tablets, smart TV, smartphones…) que ajudaran a donar una resposta organitzada, metòdica i professional a les necessitats de les persones ateses de l’entitat per accedir amb igualtat d’oportunitats al món digital.

A més a més, les diferents adquisicions contribuiran a millorar i mantenir les capacitats psicosocials i detectar de manera precoç, la deterioració cognitiva de les persones ateses. Alhora, també ajudarà a educar-les en utilitzar de manera responsable les diferents plataformes digitals i a donar resposta a la necessitat de renovació tecnològica de l’entitat. Els recursos es distribuiran entre els diferents serveis.

Jordi Garriga, president de l’ACUDAM ha destacat que “amb aquesta renovació tecnològica podrem desenvolupar activitats adequades a les capacitats de les persones ateses amb els recursos adients. Ens calia millorar en aquest àmbit i gràcies a la Fundación Banco Santander podrem facilitar l’accés al món digital de les persones de l’entitat”.

Matías Collado, responsable de Banca Institucional Territorial de Catalunya de Banco Santander ha exposat que “la finalitat de la fundació és ajudar a les persones i entitats del territori, col·laborant en projectes com aquest que no deixen enrere a les persones”.


Relació de recursos adquirits:
3 ordinadors portàtils
1 projector audiovisual
1 ordinador de sobretaula
4 tablets
2 smarthphones
2 Smart TV
2 altaveus i ratolins.
Fundes pels diferents aparells.