OFERTA TANCADA – MONITOR/A D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA ALS SERVEIS D’HABITATGE (02.09.20) – OFERTA FINALITZADA

Informació sobre els Serveis d’Habitatge.

Nombre de llocs de treball: 1.

Jornada: 40 hores setmanals.

Contractació: per substitució.

Tasques:

Sota la supervisió de la direcció del servei, les seves responsabilitats principals seran:

 • Supervisar, si escau, que la persona realitzi les activitats de la vida diària: llevar-se, vestir-se, despullar-se, fer-se la higiene personal, cobrir les necessitats fisiològiques i alimentar-se, etc.
 • Facilitar la promoció de les capacitats d’autonomia, control i domini sobre la pròpia vida de la persona resident.
 • Procurar el seguiment dels horaris.
 • Suport, si escau, a l’alimentació. Vetllar pel seguiment dels menús i els hàbits saludables.
 • Intervenir en les situacions que es puguin presentar quan la dinàmica relacional ho requereixi.
 • Supervisar i/o administrar el tractament farmacològic d’acord a les indicacions de la responsable higiènico-sanitària.
 • Assignar i supervisar tasques i responsabilitats de la persona atesa.
 • Atendre el comportament de la persona, en especial, en aquells aspectes relacionats amb el seu estat de salut per tal de detectar possibles canvis.
 • Utilització dels mitjans tècnics dels que disposi l’habitatge (grues, cadires de bany, llits articulats, etc.).
 • Participar en el compliment del pla d’atenció individual.
 • Participar en l’execució del programa d’activitats del servei que utilitzi la persona.
 • Coordinar-se amb tot l’equip de professionals del per contribuir en la millora de l’organització i funcionament d’aquest.
 • Participar en el compliment dels protocols.
 • Col·laborar en la preparació i la implementació dels programes i activitats individuals i comunitàries planificades per l’equip.

Requisits de la persona candidata:

 • Organitzada, metòdica i gestora dels temps.
 • Caràcter afable.
 • Habilitats comunicatives escrites i verbals.
 • Habilitat per treballar en equip.
 • Responsable i curosa amb les terceres persones.

Requisits formatius de la persona candidata:

 • Títol d’auxiliar d’infermeria,  CFGM At. Sociosanitària, l’ACREDITA’T, altres graus universitaris relacionats en l’àmbit social, educatiu o de la salut.

Categoria i Retribució: monitor/a. Retribució segons conveni.

Interessat/ada envia el teu currículum vitae a info@acudam.com indicant l’oferta laboral en què et vols presentar (monitor/a d’atenció sociosanitària).

Política de privacitat.