OFERTA TANCADA – MONITOR/A AL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL ACUDAM (29.09.20)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és treballanosaltres.jpg

Nombre de llocs de treball: 1.

Lloc de treballServei de Teràpia Ocupacional ACUDAM (C/ Ferrer i Busquets núm.2, Mollerussa).

Horari: jornada de 32,5 h setmanals.

Contractació:  indefinit amb període de prova.

Tasques:

• Treballar en el compliment del pla d’atenció individual conjuntament amb la persona.

• Participar en l’actualització i el registre de la informació que es té de la persona.

• Facilitar el procés educatiu i assistencial de les persones reforçant les seves potencialitats d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre.

• Facilitar la promoció de les capacitats d’autonomia, control i domini sobre la pròpia vida de la persona.

• Suport, si escau, a l’alimentació. Vetllar pel seguiment dels menús i els hàbits saludables.

• Intervenir en les situacions que es puguin presentar quan la dinàmica relacional ho requereixi, seguint les pautes establertes.

• Supervisar i/o administrar el tractament farmacològic segons les indicacions de la responsable higiènic-sanitària.

• Contenir, resoldre i notificar els conflictes i incidències relacionades amb les persones del servei.

• Atendre el comportament de la persona, en especial, en aquells aspectes relacionats amb el seu estat de salut per tal de detectar possibles canvis.

• Utilització dels mitjans tècnics de què disposi el centre per fer el suport necessari a les persones prèviament pautat per la responsable higiènic-sanitària (grues, alçadors wc, etc.).

• Donar suport i/o acompanyament de la persona en les activitats fora del centre.

• Participar en el compliment del pla d’atenció individual.

• Coordinar-se amb tot l’equip de professionals del per contribuir en la millora de l’organització i funcionament d’aquest.

• Participar en el compliment dels protocols.

• Col·laborar en la preparació i la implementació dels programes i activitats individuals i comunitàries planificades per l’equip.

Requisits de la persona candidata:

• Formació relacionada en l’àmbit social (titulació en Integració Social, Educació Social…).

• Persona amb sensibilitat i predisposició en l’atenció amb persones amb discapacitat.

• Es valorarà la formació complementària en diferents línies de treball: PCP, etc.

Experiència: es valorarà experiència en el sector.

Categoria i retribució: monitor/a. Retribució segons conveni.

Interessat/ada, enviar el currículum vitae a info@acudam.com indicant la referència “monitor/a Servei de Teràpia Ocupacional”.