MILLOREM LA TRANSPARÈNCIA DE L’ACUDAM (19.01.2022)

ACUDAM es converteix en una de les poques entitats socials lleidatanes que aconsegueix la certificació de nivell 3 del projecte TransparEnt.

TransparEnt és un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP-UAB). L’objectiu és proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions  com al conjunt del sector. Permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit.

Més enllà de complir amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a l’ACUDAM creiem que la transparència no ha de ser una obligació per a les entitats socials, ha d’anar més enllà. Ha de  ser una filosofia i un valor que  ha de  dirigir  a qualsevol organització social.

Estat actual dels nivells de transparència del projecte TransparEnt assolits per ACUDAM.