Des d’ACUDAM hem creat “Lo Vídeo”

Què és?
Doncs són un seguit de petits reportatges amb una durada màxima de 3 minuts els quals mostren diferents serveis i realitats de la nostra entitat.
Capítol 1.  ELS RESPIRS FAMILIARS
Capítol 2.  EL CENTRE DE DIA D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA (CAE).
Capítol 3.  SERVEI DE TREBALL SOCIAL