L’Àrea Social realitza el procés de renovació d’acreditació de la Norma UNE-EN ISO 9001 (19.09.18)

Dimarts 18 de setembre de 2018 – inici  del procés de renovació de l’acreditació a la seu de l’ACUDAM.

Aquesta setmana s’està duent a terme el procés de renovació de la norma ISO a l’Àrea Social per  continuar amb la millora dels serveis i de la qualitat de vida de les persones que atenem.

La norma  ISO són un seguit de protocols i processos dirigits a ordenar la gestió d’una entitat en els seus diferents àmbits. Les normes ISO són establertes per l’Organisme Internacional d’Estandardització  (ISO), i es componen d’estàndards i guies relacionades amb sistemes i eines específiques de gestió aplicables en qualsevol tipus d’organització.

Les activitats que conformen l’abast d’aquest sistema de qualitat són:

  • Gestió del Servei de Teràpia Ocupacional
  • Gestió del Servei d’habitatges
  • Gestió de l’USAP

Certificat Norma UNE-EN ISO 9001 aprovada per l’Àrea Social.